E-LIFE SCHOOL

VỀ HỆ THỐNG E-LIFE SCHOOL

Tại E-LIFE SCHOOL, chúng tôi luôn đặt học sinh là trọng tâm. Trường hoạt động dựa trên nhu cầu của từng cá nhân để đảm bảo các con có thể tự bước đi với tốc độ của mình. Với những thế mạnh nổi bật, chúng tôi tự tin mang đến cho các con một trong những môi trường học tập tốt và phù hợp với học sinh Việt Nam. Hệ thống E-LIFE SCHOOL đào tạo theo chuẩn giáo dục quốc tế, gồm 3 cấp: Tiểu học Trung học Cơ sở Trung học Phổ thông

Chương trình học tại E-LIFE SCHOOL là sự kết hợp hoàn hảo của quá trình hợp tác giữa các chuyên gia nước ngoài, cung cấp cho học viên chương trình và giáo trình học chuẩn Quốc tế.

  • Communication - Kỹ năng giao tiếp
  • Collaboration - Kỹ năng hợp tác
  • Creativity - Khả năng sáng tạo
  • Critical thinking - Tư duy phản biện
  • Digital literacy - Kiến thức công nghệ
Video Giới Thiệu
Video Giới Thiệu

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình học khuyến khích học sinh tìm hiểu về thế giới như những công dân toàn cầu với tư duy quốc tế, tôn trọng các quan điểm khác nhau và có được góc nhìn đa chiều.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tin tức và sự kiện

E-LIFE SCHOOL trân trọng giới thiệu mô hình "Phát Triển Toàn Diện", được xây dựng trên các giá trị và tiêu chuẩn giảng dạy chuẩn quốc tế, đảm bảo chất lượng và hiệu quả cho tất cả các chương trình đào tạo tại E-LIFE SCHOOL

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chuyên gia của chúng tôi

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO