Giới thiệu

Giới thiệu

Tại E-LIFE SCHOOL, chúng tôi luôn đặt học sinh là trọng tâm. Trường hoạt động dựa trên nhu cầu của từng cá nhân để đảm bảo các con có thể tự bước đi với tốc độ của mình. Với những thế mạnh nổi bật, chúng tôi tự tin mang đến cho các con một trong những môi trường học tập tốt và phù hợp với học sinh Việt Nam. Hệ thống E-LIFE SCHOOL đào tạo theo chuẩn giáo dục quốc tế, gồm 3 cấp: Tiểu học; Trung học Cơ sở; Trung học Phổ thông.

  • Communication - Kỹ năng giao tiếp
  • Collaboration - Kỹ năng hợp tác
  • Creativity - Khả năng sáng tạo
  • Critical thinking - Tư duy phản biện
  • Digital literacy - Kiến thức công nghệ